top of page

משפחה וירושה

משרדנו מטפל במגוון רחב של נושאים בתחום דיני המשפחה והירושה ובכללם:

  • עריכת הסכמי ממון בהתאמה אישית לכל לקוח.

  • ניהול הליכי גירושין הכוללים בתוכם טיפול בחלוקת הרכוש בין בני הזוגמזונות, משמורת ילדים והסדרי ראיה.

  • עריכת צוואות והפקדתן.

  • טיפול בבקשה למתן צו ירושה או למתן צו לקיום צוואה.

  • טיפול בבקשות להתנגדות לצו ירושה או לצו קיום צוואה.

  • מינוי מנהל עיזבון.

  • טיפול בחלוקת ירושה.

משרדנו מעניק שירות אמין, מקצועי ודיסקרטי, המותאם באופן אישי לצרכי הלקוח.

bottom of page