top of page

פרסומים ומאמרים

פסק הדין ספיקום נ' מפלגת יחד - הצלחה למרות העדר חוזה בכתב 

הליכי פשיטת רגל וכינוס נכסים

פשיטת רגל היא הליך חדלות הפרעון 

החל על חייבים שהם יחידים, הכרזת

החייב כפושט רגל יש יתרונות וחסרונות

עבור החייב ונושיו ברוב המקרים, החייב...

פסק דין חריג להלכה הקיימת- בזכות משרדנו

תביעת המתווך נדחתה תוך חיובו בהוצאות

ידועים בציבור והסכם חיים משותפים

סטטוס הידועים בציבור משמש בני  זוג שאינם רשאים להינשא זה לזה,

בהתאם לחוקי הנישואים, למשל כאשר

בני הזוג הם בני אותו המין,

או היות אחד מבני הזוג נשוי לאחר...

12 שנות מאסר נגזרו על מנהל ההשקעות מסביון ערן מזרחי

ביטול הענקה בהליך פשיטת רגל

מזרחי מבצע "מגה פיגוע"
ומוציא כ-57 מליון שקל
במירמה מעשרות אנשים
תמימים שהשקיעו אצלו
את כספיהם.
מזרחי הורשע ב-84
עבירות גניבה...
 

 

סוגית ביטול הענקה בהליכי פשיטת רגל כאמור בסעיף 96 לפקודת פשיטת הרגל. סעיף 96 לפקודת פשיטת הרגל. למעשה, בא להחזיר לאחור עסקאות פיקטיביות שנעשו ע"י החייב בין שנתיים ל-10 שנים...

התמודדות עם גבייה בלתי חוקית של דוחות חניה

קרא עוד
המבוטחים טענו, באמצעות עו"ד אביתר בינו, שעצם כתיבת הקוד על-גבי השלט שהוצמד למפתחות אינו פסול, וכי בפוליסה אין הוראה או דרישה שלא לעשות כן.
 
התוצאה: חברת הביטוח אישי ישיר תפצה לקוח על גניבת רכב, למרות שקוד האזעקה הושאר בצמוד למפתח הרזרבי שנגנב מהבית
 
פורסם ב"גלובס" 8.7.2007
 

ביהמ"ש: הצמדת קוד האזעקה לשלט הרכב

אינה פוטרת את חברת הביטוח מתשלום

bottom of page