top of page

גישור ויישוב סכסוכים

  • הליך הגישור ויישוב סכסוכים נועד להביא לפתרון הסכסוך באופן כזה ששני הצדדים יהיו מרוצים וזאת תוך כדי זיהוי הנושאים והאינטרסים המשותפים של הצדדים.

  • הליך הגישור הינו וולונטרי וחסוי, לבעלי הדין ניתנת יד חופשית בניסוח הסכם הגישור אשר בסיומו, מקבל ההסכם תוקף של פסק דין.

במשרדנו ניתן לקיים, באווירה נינוחה ונעימה, הליכי גישור טרם הפניה לבית המשפט או אף במהלך ניהול המשפט, במטרה למציאת פתרונות לבירור המחלוקות בדרכים אלטרנטיביות ובשאיפה למציאת פתרון המקובל על הצדדים.

עו"ד אביתר בינו הינו מגשר מוסמך, בעל ניסיון רב בתחומי הגישור והינו חבר פעיל בפורום יישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות בלשכת עורכי הדין בישראל.

 

 

bottom of page